การผ่าตัดแปลงเพศ ชายเป็นหญิง เป็นการผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศภายนอก ให้เหมือนอวัยวะเพศหญิง และสร้างช่องคลอดใหม่ ด้วยเทคนิควิธีของแพทย์เฉพาะทาง จนปัจจุบันเทคนิควิธีการผ่าตัดได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้รูปร่างอวัยวะเพศที่สร้างขึ้นใหม่มีความคล้ายกับอวัยวะเพศหญิงมากขึ้น โดยที่รูปร่างภายนอกประกอบด้วย แคมนอก ( Labia Major) แคมใน ( Labia Minor) ปุ่มรับรู้ความรู้สึกเพศหญิง (Clitoris) และช่องคลอด (Vagina)  ซึ่งทาง BCS clinic มีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการผ่าตัดแปลงเพศเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีเทคนิคเฉพาะในการผ่าตัดที่นอกจากจำทำให้รูปร่างภายนอกคล้ายกับเพศหญิงมากแล้ว ด้านความรู้สึกและการรับสัมผัสต่างๆ ยังดีมากอีกด้วย เพิ่มเติมคลิก

จากประสบการณ์หลายสิบปีของดร. ธีรพงษ์และทีมงานสามารถรวบรวมการผ่าตัดส่วนของลำไส้ใหญ่แบบปลอดภัยที่ใช้ในการผ่าตัดแปลงเพศ 

เทคนิคที่ 11: การทำช่องคลอดด้วยผิวหนังถุงอัณฑะ

เป็นการผ่าตัด สร้าง ช่องคลอดเทียมโดยการสร้างพื้นที่ที่จะเป็นช่องคลอดระหว่างกระเพาะปัสสาวะและลำใส้ใหญ่ โดยมีความลึกประมาณ 6 – 7 นิ้ว
ผิวด้านในของช่องคลอด ประกอบด้วย หนังอัณฑะ กราฟจากอัณฑะ และผิวด้านในของท่อปัสสาวะ เพื่อให้ช่องคลอดมีความลึกมากที่สุดโดยที่มีความยืดหยุ่นสูง การผ่าตัดเทคนิคนี้ช่วยให้ช่องคลอดมีความสามารถ ในการยืดความยาวได้มากขึ้นจากการเพิ่มความยาวโดยท่อปัสสาวะที่โดยส่วนมากมักโดนตัดทิ้งไปโดยไม่ได้นำมาใช้ ผิวหนังของถุงอัณฑะส่วนที่ไม่ได้เป็นกราฟสามารถยืดออกได้มากขึ้นถ้ามีการขยายช่องคลอด เนื่องจากถ้ามีโครงสร้างของผิวหนังครบ
เทคนิค11 สร้างช่องคลอดที่มีสารหล่อลื่นเป็นธรรมชาติจากผิวหนังอ่อนของท่อปัสสาวะ เป็นเทคนิคที่สามารถสร้างปากช่องคลอดให้มีความคล้ายคลึงกับปากช่องคลอดผู้หญิงตามธรรมชาติ ทั้งในส่วนของความยืดหยุ่น สี และ ผิวสัมผัส จึงเป็นเหตุผลให้การผ่าตัดเทคนิคนี้ช่วยให้ มีรูปร่างสวยงามและสร้างความพึงพอใจได้สูงในการร่วมเพศ

เทคนิคที่ 13 : การผ่าตัดสร้างช่องคลอดด้วยลำไส้ใหญ่

เป็นเวลา 8 ปีแล้วที่การผ่าตัดเทคนิคที่13ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2555 เทคนิคการผ่าตัดสร้างช่องคลอดโดยใช้ลำใส้ใหญ่ เป็นเทคนิคที่ปลอดภัย และ สามารถสร้างช่องคลอดเทียมที่มีสารหล่อลื้นตามธรรมชาติเช่นเดียวกับช่องคลอดผู้หญิง บางช่วงของลำใส้เป็นเนื้อเยื่ออ่อนเช่นเดียวกับช่องคลอดของผู้หญิง ทำให้มีลักษณะผิวสัมผัสเช่นเดียวกัน
เทคนิคที่13 เป็นเป็นเทคนิคที่มีความพิเศษ ที่พัฒนาต่อยอดมาจากการผ่าตัดสร้างช่องคลอดเทียมโดยใช้ลำใส้แบบดั้งเดิม เป็นเทคนิคที่เราสามารถสร้างรอยต่อระหว่างผิวหนังภายนอกและลำใส้ได้กว้าง ทำให้ไม่มีการตีบบริเวณรอยต่อ และ ไม่มีปัญหาเรื่องการเลื่อนออกมาของลำใส้ใหญ่บริเวณปากช่องคลอด เมื่อดูรูปร่างภายนอกจะมองไม่เห็นรอยแดงของลำใส่บริเวณปากช่องคลอด ซึ่งพบได้บ่อยในเทคนิคแบบเดิม
นอกจากนั้นแล้ว เทคนิคที่13 ยังสามารถสร้างรอยบรรจบของแคมในทำให้มีสภาพเหมือนช่องคลอดของผู้หญิง แคมในที่ยาวมาปิดปากช่องคลอดทำให้มีรูปร่างเป็นธรรมชาติมากกว่าเทคนิคดั้งเดิม โดยที่มีสารหล่อลื้นตามธรรมชาติ และมีความยาวเป็นพิเศษ 8 – 9 นิ้ว
ข้อดีอีกย่างหนึ่งของของการผ่าตัดเทคนิคที่13 คือ ใช้เวลาในการขยายช่องคลอดน้อยมาก คือ ประมาณ 20 นาทีต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องขยายช่องคลอดอีกเลย